Innovationsmiljøernes fremtid

 

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme – nedsat af regeringen – udgav i april 2018 en ny model for et bedre erhvervsfremmesystem – en model der bl.a. medfører udfasning af de fire statsfinansierede innovationsmiljøer.

Innovationsmiljøerne tilfører innovative og viden-baserede nystartede iværksættere både selskabskapital i form af egenkapital samt lånekapital (ansvarlig såvel som ikke-ansvarlig). Med kapitalen følger fra innovationsmiljøets medarbejdere helt overvejende kompetencer i relation til mange understøttende indsatsområder bl.a. kompetencer omkring forretningsudvikling, internationalisering, branchekendskab, ledelse, kapitalrejsning og exit samt netværk. Innovationsmiljøerne må på baggrund af lovgrundlaget initialt alene investere i de tidlige og mest risikofyldte faser af opstartsvirksomhederne og der hvor den private og markedskonforme kapital ikke ønsker at gå ind p.g.a. den meget høje investeringsrisiko.
 

Er du kapitalsøgende?

Kontakt Nils Smith via nils@ba-syd.dk

eller +45 24 78 33 57  

Er du investor?

Kontakt Nils Smith via nils@ba-syd.dk

eller +45 24 78 33 57

  

Frederik Ploug Søgaard basyd@keystones.dk

T: +45 2823 1523