top of page

Business Angels tilfører kapital 

 

Foreningen med ca. 60 medlemmer har nået den vigtige milepæl, at mellem hver fjerde og hver tredje kapitalsøgende virksomhed, der pitcher for vores investorer på de 4-5 årlige investormøder, nu formår at tiltrække kapital direkte fra foreningens medlemmer. Dette er et resultat vi er meget stolte af men som vi også forventer kan forbedres yderligere. 


Resultater skal ses i lyset af den forholdsvise stærke tilgang af både nye meget aktive investorer og tiltrækning af gode investeringscases. 
I perioden fra juni 2016 til juni 2017 har i alt 32 kapitalsøgende virksomheder pitchet på foreningens investormøder og heraf har 8 virksomheder rejst kapital direkte fra foreningens medlemmer som følge af matchningen. Der er fortsat forhandlinger kørende omkring yderligere 3 virksomheder ligesom andre 5 virksomheder af de 32 har rejst kapital fra andre kilder end foreningens medlemmer. 


Det meget positive udviklingsforløb nåede sit foreløbige højdepunkt ved at hele 3 ud af 6 kapitalsøgende virksomheder der pitchede på investormødet i marts 2017, har tiltrukket kapital fra foreningens investorer. 


Er du kapitalsøgende virksomhed kan du kvit og frit kontakte vores forretningsfører for at drøfte dine muligheder for at tiltrække kapital via foreningen og er du en mulig ny investor, der er fristet af investering i mindre unoterede virksomheder, hvor du kan gøre en forskel og bringe dine kompetencer i spil, kan du også kvit og frit kontakte vores forretningsfører.


Den typiske investeringsstørrelse pr. investering ligger i området 1-2 mio. kroner men en stigende andel af investeringerne gennemføres syndikeret (investor-konsortium) således, at den enkelte investor typisk investerer 0,3-0,6 mio. kroner pr. virksomhed.

bottom of page